Rawat Jalan

Waktu Pelayanan

Senin – Kamis    : Pukul 07.30 – 16.00 WIB

Jumat                      : Pukul 07.30 – 14.00 WIB

 

DAFTAR JADWAL PELAYANAN DOKTER SPESIALIS
INSTALASI RAWAT JALAN

Nama Klinik Reguler Keterangan
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat
Poli Obsgyn v
dr. Usman Arifin, Sp.OG v v
dr. Mochamad Munir,Sp.OG (K) v v
dr. Puska Primi Ardini, Sp.OG (K) Sekolah
dr. Brian Prima Artha, Sp.OG v v
dr. Sandri
Poli Triase v v
dr. Muhammad Bambang Asmanto v v v
dr. Yunisa Dwi Angganis, M.Si
Poli Urologi
dr. Fajar Sudarsono, Sp.U v v v
dr. Adhika Restanto Purnomo, Sp.U v v
Poli Bedah Umum
dr. Hartolo Pringgo Handoko, Sp.B v v
dr. Agus Wiranto, Sp.B v v v
dr. Andrian Bimo Indriasmoro, Sp.B v v
Poli Bedah Orthopedi
dr. Sholahuddin Rhatomy, Sp.OT(K) v v
dr. I.Dewa Nyoman Suci Anindya M,Sp.O v v
dr. Prahesta Adi Wibowo, Sp.OT v v v
dr. Dadang R Sasetyo, Sp.OT(K) v v
dr. Romaniyanto, Sp.BO, Spine (K) v Jam 13.00 WIB
dr. Hastomo Agung W, Sp.OT v v
Poli Penyakit Dalam
dr. Sapto Harsoyo, Sp.PD,KGH v
dr. Tri Widodo, Sp.PD Sekolah
dr. Siswi Oktariani, Sp.PD Sekolah
dr. Suhatman Syarif Ganie, Sp.PD v v v
dr. Achmad Thabrani, Sp.PD v v v v
dr. Azzaky, Sp.PD v v
dr. Taufik Hidayat, Sp.PD v v
Poliklinik Jantung
dr. Muhammad Yulianto SA, Sp.JP v v v v v
dr. Donna Paramita, Sp.JP v v v v v
dr. Hari Yusti Laksono, Sp.JP v v v v v
Poli Anak
dr. Nov. Sugiyanto, Sp.A v v v
dr. Muslikhah Yuni Farkhati, Sp.A Sekolah
dr. Desi Fajar Susanti, M.Sc, Sp.A v
dr. Arif Handiarsa, M.sc, Sp.A v v v
dr. Hendra Purnasidha B, M.Sc, Sp.A v v v
Poli Bedah Anak
dr. Guntur Surya Alam, Sp.B.,Sp.BA v v v v v
Poli Tumbuh Kembang Anak
dr. Nov. Sugiyanto, Sp.A v v
dr. Muslikhah Yuni Farkhati, Sp.A Sekolah
dr. Desi Fajar Susanti, M.Sc, Sp.A v v v v
dr. Arif Handiarsa, M.sc, Sp.A v v
dr. Hendra Purnasidha B, M.Sc, Sp.A v v
Sub Spesialis Neuratus
dr. Samad, Sp.A v v
Poli Bedah Degestif
dr. Wachid Faozi Rachmad, Sp.B-KBD v v v v v
Poli Bedah Syaraf
dr. Andriyanto, Sp.BS v v v v v
Poli Saraf
dr. Lukman Hakim, Sp.S v v v v
dr. Rinaras Anggraini, M.Sc, Sp.S Cuti
dr. Retno Tunjungsari, Sp.S.,M.Kes v v v
dr. Adika Mianoki, Sp.S v v v
Poli Psikiatri
dr. H. Abu Haris Assiediqie, Sp.KJ v v v
dr. Mega Dhestiana, Sp.KJ v v v
Poli Kulit dan Kelamin
dr. Riana Herviati, Sp.KK, M.Kes v v Selasa, 08.00 – 11.00 WIB
dr. Nur Dwita Larasati,M.Sc,Sp.KK v v
dr. Puspita Laksmintari, Sp.KK v v v Selasa, 11.00 – selesai
Poli Mata
dr. Poppy Setiati Hadiningsih, Sp.M Cuti April – Juni
dr. Fitria Natliani, Sp.M,MSc v v
dr. Arsi Noviana Sari, Sp.M v v v v v
Poli Paru
dr. Kurniyanto, Sp.P (Poli Paru Reguler) v v
dr. Zakiah Novianti, Sp.P, M.Kes (Poli Paru Reguler) v
dr. Indah Juliana, Sp. P v v
Poli DOTS
dr. Kurniyanto, Sp.P (Poli Paru DOTS) v v
dr. Zakiah Novianti, Sp.P, M.Kes (Poli Paru DOTS) v v v
Poli THT-KL
dr. M. Arief Purnanta, Sp.THT.M.Kes v Hari Rabu bergantian
dr. Pravita Nur Junieva, Sp.THT-KL v
dr. Arif Budiwan, Sp.THT-KL v
dr. Budi Santoso, Sp.THT-KL,MSc v
Poli Gigi & Mulut Spesialis
drg. Kusumawati Sukadi, Sp.BM v v v v v Pagi operasi, pelayanan setelah operasi
drg. Utami Kusuma Dewi, Sp.KGA
drg. Dimas Cahya Saputra, Sp.KG v v v v v
drg. Pandu Kridalaksana, MDSc, Sp. Perio v v v v v
drg. Taufik Nur Alamsyah,Sp.Ort v v v v v
drg. Sradha Putra, Sp.Pros v v v v v
Poli Gigi & Mulut Umum
drg. Gagat Indarwati v v v v
drg. Siti Yustika Rosmilasari v v v
drg. Rina Febriani v v v
Poli Psikologi
Dra. Karni v v v v v
Poli Hemodialisa
dr. Sapto Harsoyo, Sp.PD,KGH (Ginjal Hipertensi) v
Poli Geriatri
dr. Tri Widodo, Sp.PD Sekolah
dr. Siswi Oktariani, Sp.PD Sekolah
dr. Azzaky, Sp.PD v v v
dr. Probosuseno, Sp PD. KG v
dr. Taufik Hidayat, Sp.PD v
dr. Puspitodewi, Sp.PD v
dr. H. Abu Haris Assiediqie, Sp.KJ (Psikiatri) v v Jika ada konsulan
dr. Mega Dhestiana, Sp.KJ (Psikiatri) v v v Jika ada konsulan
Poli VCT
dr. Tri Widodo, Sp.PD Sekolah
dr. Siswi Oktariani, Sp.PD Sekolah
dr. Azzaky, Sp.PD v v
dr. Taufik Hidayat, Sp.PD v v
Poli Bedah Plastik
dr. Bayu Suhartadi, Sp.BP v v v v v
Gigi Umum (Lansia)
drg. Gagat Indarwati v
drg. Siti Yustika Rosmilasari v v
drg. Rina Febriani v v

 

*Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk kepastian jadwal, Anda dapat menghubungi Customer Service kami atau telepon ke nomor (0272) 321020.